UPE 材料物性化性資料


UPE,超高分子量聚乙烯的英文縮寫,或寫成UHMW-PE,即超高分子量聚乙烯。
是指分子量在150萬以上的線性結構聚乙烯,是綜合性能最好的工程塑料之一。

* 以上資料來源: 維基百科

耐化表

怎麼看LORRIC耐化表

» 符號表意:

OK:實驗環境中無不良反應

△:須經實際測試,方可决定是否可使用

X:強烈反應,不建議使用

» 此表格僅代表單一化學品對本質材在實驗室環境中短期測試的實驗結果,若一次使用兩種以上化學品,或是需要長時間耐化時結果的客戶,請依照使用經驗來選購。

» 此耐化表為 LORRIC 就原廠提供之資料及網路資料整理而成,請客戶依照實際經驗選購,本公司無法承諾實際使用結果。

 

分類 英文名稱 中文名稱  UPE
有機酸 Acetic acid

OK (10%-100% @ 20°C) △ (80%-100% @ 60°C)

有機化合物  Alcohol:methyl

醇類(酒精)

OK (20°C,60°C)
 Benzene

 (20°C) X (60°C)
Ethylene glycol

乙二醇-(1,2)

OK (20°C,60°C)
Formic acid

蟻酸

OK (20°C,60°C)
 Toluene

甲苯

X (20°C, 60°C)
無機化合物 Ammonia

OK (20°C,60°C)
 Ammonium chloride

氯化銨

OK (20°C,60°C)
Ammonium nitrate

硝酸銨

OK (20°C,60°C)
Ammonium sulfate

硫酸銨

OK (20°C,60°C)
Calcium Chloride

氯化鈣

OK (20°C,60°C)
Calcium hydroxide

氫氧化鈣

OK (20°C,60°C)
Hydrochloric acid

氫氯酸/鹽酸

OK (20°C,60°C)

Nitric acid

硝酸

OK (0%-30% @ 20°C,60°C△ (30%-50% @ 20°C, 60°C

 (>=70% @ 20°C,60°C) X (Fuming @ 20°C,60°C)

Potassium hydroxide

氫氧化鉀

OK (20°C, 60°C)
Sodium carbonate

碳酸鈉

OK (20°C,60°C)
Sodium hydroxide

氫氧化鈉

OK (20°C,60°C)

 Sulfuric acid

硫酸

OK (0%-80% @ 20°C) △ (98% @ 20°C)

X (80%-98% @ 60°C) X (Fuming @ 20°C, 60°C)


聯絡 lorric 取得進一步資訊

 

 


 

您可能也感興趣的產品  
台北:
02-85112135
高雄:
07-3128608